Dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Takie motto widnieje na „Kopercie Życia”, którą przygotowaliśmy dla powiatu lublinieckiego. Z pewnością zdrowie to najcenniejszy dar. Cieszy, że w akcję popularyzacji „Koperta Życia” włączają się władze poszczególnych miast i powiatów, lekarze, ratownicy, którzy na co dzień mają styczność z…

Czytaj więcej
KOPERTA ŻYCIA